Tipy na výlety do okolí ubytování

Přírodní zajímavosti

 • Tereziino údolí - Nové Hrady - říká se mu také Terezino údolí nebo Tereziino, je romantický krajinný park a národní přírodní památka v cca 1 km od Nových Hradů. Tereziino údolí patří k nejnavštěvovanějším místům Novohradských hor.
 • Červené Blato - naučná stezka v přírodě po dřevěných chodníčcích
 • Přírodní rezervace Pískový přesyp u Vlkova - je velmi cenná lokalita nacházející se zhruba 1 km od obce Vlkov v severozápadní části CHKO Třeboňsko. Rezervace je domovem vzácných druhů suchomilných rostlin a teplomilného hmyzu.
 • Třeboňská Mokrá Luka - je rozsáhlá plocha s velkým rašelinným podkladem. Toto území bylo zaplaveno při prvním historickém napuštění rybníka Rožumberk. Dochovaly se zde tzv. Třeboňské seníky. Okolo Mokrých Luk budete projíždět na kole či autem, pokud pojedete k nám do penzionu.
 • Nadějská rybniční soustava - tvoří ji rybníky s názvy Víra, Láska, Naděje, Skutek, Dobrá vůle a další. Mezi rybníky prochází cyklotrasa. Hráze rybníků jsou dobře přístupné i pro pěší turistiku.
 • Chlumecká rybniční soustava - tvoří ji rybníky s názvy Podsedek, Starý Hospodář, Žofinka, Výtopa a další.
  • Najdete zde přírodní rezervaci Staré jezero a národní přírodní památku Vizír.
  • V bezprostřední blízkosti se nachází také revír pro sportovní rybolov na rybníce Nový Kanclíř.
 • 10 největších rybníků na Třeboňsku
  • Rožmberk, 647 ha
  • Horusický, 438 ha
  • Dvořiště, 387 ha
  • Velký Tisý, 313 ha
  • Záblatský, 310 ha
  • Staňkovský, 272 ha
  • Svět, 214 ha
  • Koclířov, 202 ha
  • Bošilecký, 200 ha
  • Opatovický, 165 ha
 • Rašeliniště Hovízna je malá přírodní rezervace, která se nachází v severozápadní části CHKO Třeboňsko na pravém břehu Zlaté stoky. Patří k nejcenějším rašeliništím Třeboňska na pramenných vývěrech.
 • Přírodní rezervace Horusická blata se rozkládá na západním okraji Horusického rybníka. Vodní plocha rybníka zde přechází v charakterictické porosty na březích rybníka, rašeliniště a rašelinné louky. Rezervace je domovem mnoha druhů vodních ptáků.
 • Národní přírodní rezervace Ruda chrání cenné řašeliniště s mnoha prameništi na okraji Horusického rybníka. Na území rezervace se zachovala velmi vzácná společenstva rostlin i živočichů. Žije zde například vzácný motýl bělopásek tavolníkový, jehož populace se na našem území vyskytuje už jen na Třeboňsku.
 • Přírodní rezervace Dračice lemuje 3,5 km dlouhý úsek stejnojmenné podhorské říčky. Najdete ji v jihozápadní části CHKO Třeboňsko. Okolo říčky pak vede stezka, po které můžete zažít krásnou procházku.
 • Přírodní rezervace Ruda u Kojákovic je významná přírodní lokalita Třeboňska, která zahrnuje část rybníka Ruda, jeho bohaté pobřežní porosty a výtopu rybníka s rašeliništěm.
 • Přírodní památku Soví les najdete 2 km jihozápadně od města Třeboň. Na rašelinné půdě se rozprostíru les pralesního typu. Hnízdí zde také několik druhů vzácných ptáků, včetně sov.
 • Přírodní rezervace Novořecké močály patří mezi významné mokřadní lokality Třeboňska. Zahrnuje zaplavované území umělého kanálu Nová řeka, který byl postaven v 16. století. Součástí rezervace je i Novořecká hráz, kterou zdobí staleté duby a lípy. Nová řeka protéká nedaleko našeho ubytování.
 • Národní přírodní rezervace Stará řeka, která chrání necelých 10 km dlouhý úsek řeky Lužnice a okolní močálovité území, patří k nejcennějším přírodním lokalitám v CHKO Třeboňsko.

 

Červená Lhota - zámeček (37 km od penzionu)

Zámek je od roku 2001 národní kulturní památkou České republiky. Na zámku bylo natočeno několik filmových a televizních pohádek - např. Zlatovláska. První písemná zmínka pochází z roku 1465.

 

Zámek Stráž nad Nežárkou

- malé městečko, jehož největší zajímavostí je zámeček pěvky Emy Destinové. Stáž najdete 8 km od penzionu Fantazie, ve směru na Jindřichův Hradec.

 

Zámek Jemčina

Zámek nabízí  prohlídkovou trasu, při které se seznámíte s historií zámku Jemčiny a okolí, dozvíte se více o parforsních honech, historii raketového vojska na zámku, navštívíte konírnu, prohlédnete si unikátní dřevenou konstrukci jízdárny, čestný dvůr, zámeckou kapli, řídící stanoviště protiletecké obrany a expozici historie Jemčiny s loveckými trofejemi v  zrekonstruovaných prostorech zámku.

 

Český Krumlov - otáčivé hlediště (50 km od penzionu)

Středověké centrum města obklopují meandry Vltavy, od roku 1963 městskou památkovou rezervací a od roku 1992 je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Koná se zde několik kulturních akcí a festivalů – Slavnosti pětilisté růže, MHF Český Krumlov, Rallye Český Krumlov.

Dále můžete v Čekém Krumlově navštívit

 • Koloběžky Český Krumlov - adrenalinový sjezd na koloběžce - sjezd z vrcholu Kleť do centra Českého Krumlova
 • Vyhlídkové plavby na vorech v Českém Krumlově
 • Grafitový důl pod Českým Krumlovem - ukázku těžby i svezení důlním vláčkem, www.grafitovydul.cz
 • Zrcadlový labyrint v Českém Krumlově, Široká 52

 

Jindřichův Hradec (23 km od penzionu)

Jindřichův Hradec najdete necelých 23 km od našeho penzionu Fantazie, dříve bývalo okresním městem jihočeského kraje. Najdete zde spoustu historických zajímavostí a atraktivit, které lze navštívit v průběhu dovolené. Stačí si jen vybrat.

Dále můžete v Jindřichově Hradci navštívit

 • Jindřichohradecká úzkokolejka - cesta parním vláčkem
 • Večerní toulky bájným Hradcem - poutavou hranou formou přiblíží některé méně známé legendy a zajímavé události či osobnosti, které se váží k Jindřichovu Hradci.
 • Noční prohlídky hradem a zámkem s Bílou paní
 • Jindřichohradecká úzkokolejka
 • Krýzovy jesličky
 • Aqua světelná show sv. Florián v Jindřichově Hradci (Obchodně - medicínské centrum sv. Florián, Růžová 41) - světelné efekty, videoprojekce a obrazce tvořené kapkami padající vody s tóny působivé hudby. Celý rok, pondělí - neděle 09:00 - 19:00, vstup zdarma.
 • Houbový park a Ráj skřítků v Roseči - 12 km od Jindřichova Hradce
  • Otevřeno o prázdninách denně: 10.00 – 17.00 hod.
  • Mimo prázdniny vždy o víkendech od 27. 4. do 29. 9. :10.00 – 17.00 hod.
 • Kukuřičné bludiště
  • První kukuřičné bludiště najdete mezi Jindřichovým Hradcem a Třeboní. Na hřišti o rozloze jednoho hektaru se vydovádí celá rodina. Nachází se zde hřiště ze slámových balíků, plácek pro badminton, fotbal, pétanque či trampolína.
 • Turistické centrum Oáza Maříž - namalujte si svůj hrneček
 • Expozice letecké bitvy nad Jindřichovým Hradcem
 • Lanový park Landštějn v přírodě České Kanady www.coody.cz
 • Lanové a outdoorové centrum Landštejn - 21 vysokých lanových překážek, ale i nízké překážky vhodné i pro děti od pěti let.

 

Nové Hrady

- najdete jihovýchodně od penzionu Fantazie, 34 km. Město se středověkým hradem, který je přístupný veřejnosti a mnoha dalšími památkami.

Novohradské stezky

 • Paměti Novohradska
 • Paměti Vitotrazska
 • Paměti Slepičích hor

 

Muzea na Třeboňsku

 • vesnické muzeum v Kojákovicích,
 • muzeum historie v Třeboni,
 • muzeum přírody Třeboňska v zámku Třeboň

 

České Budějovice

- jsou statutárním městem Jihočeského kraje, najdete jej přesně 30 km od penzionu Fantazie. Zaujme Vás náměstí Přemysla Otakara II. s kašnou a radnicí a další zajímavosti.
Více informací >>

Dále můžete v Českých Budějovicích navštívit

 • muzeum koněspřežné železnice
 • Černá Věž
 • hvězdárna
 • Labyrint - bludiště v kukuřičném poli (období: červenec - srpen, pondělí - neděle 10:00 - 18:00) u kostela na Rudolfově u Českých Budějovic
 • Z Českých Budějovic lodí do Hluboké nad Vltavou
 • Adrenalin park Hluboká nad Vltavou (adventure minigolf a další)
 • Autentický zážitek sklářského řemesla nedaleko zámku Hluboká, Zahradní 370, Hrdějovice
 • Zoologická zahrada Ohrada, Hluboká nad Vltavou www.zoo-ohrada.cz
 • Dívčí Kámen - nedaleko Českých Budějovic – zřícenina rozsáhlého rožmberského hradu v romantickém údolí nad řekou Vltavou. Na sousedním návrší se nacházejí zbytky keltského oppida Třísov.

 

Římov (35 km od penzionu)

– barokní poutní místo ze 17. století s kostelem, Loretou a unikátní křížovou cestou, zasazenou v půvabné krajině Pomalší. Ve staré roubené chalupě je umístěna expozice připomínající historii železnic a můžeme si tu prohlédnout i modelové kolejiště

 

Borovany (25 km od penzionu)

– město s někdejším augustiniánským klášterem, založeným roku 1455, barokním zámkem a naučnou stezkou připomínající období totalitních režimů. Každý rok se zde konají slavnosti Borovanské borůvkobranní.

Dále můžete v Borovanech navštívit

 • Půda plná pohádek na borovanském mlýně - stálá výstava českých pohádek s výtvarnou dílnou a pohádkovým krámkem. 2 km do Borovan.
 • Zoologická zahrada Dvorce u Borovan www.zoodvorec.cz
 • Přírodní koupaliště Lazna
 • Středověký borovanský klášter – dějiny, architektura, umění
 • Poutní místa v okolí s plastikami z křížové cesty v Římově
 • Lapidárium barokních soch v křížové chodbě rajského dvora
 • Expozice církevních oděvů
 • Kostel Navštívení Panny Marie
 • Barokní zbožnost – škapulířové bratrstvo a Škapulířová kaple
 • obrazy ze sbírek Jihočeské Alšovy galerie

 

Památník Trocnov

- najdete 24 km jihovýchodně od penzionu Fantazie, je rodištěm husitského vojevůdce Jana Žižky. Součástí památníku je expozice husitsví.
Více informací >>

 

Další zajímavosti v okolí

Penzion Fantazie

Kontakty:
Stará Hlína 85
379 01 Třeboň
Tel.: 731 108 563 | 389 602 015
penzionfantazie@seznam.cz

 

Ceník ubytování >>

 

Rezervace ubytování >>

 

Sledujte nás na Facebooku

Ubytování dále nabízí:

 • domácí snídaně v ceně
 • malé fitko přímo v objektu
 • infrasauna
 • společenská místnost s krbem, barem a TV
 • parkování u penzionu
 • úschova kol pod střechou
 • velká zahrada s pergolou
 • možnosti večerního grilování
 • zdarma Vám také zapůjčíme fén, trezor, knihy, stolní a karetní hry
 • zajistíme odvoz z/na vlakové a autobusové nádraží v Třeboni
 • praní prádla a oblečení
ubytování Třeboň penzion Fantazieo penzionuokolí penzionurezervacekontaktyPenzion Fantazie
ČeskyEnglish

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout